Audytor

Rada Nadzorcza ED invest SA („Spółka”), po rozpatrzeniu zgłoszonych ofert, wybrała Spółkę Grant Thornton Polska Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu („Firma Audytorska”) do badania sprawozdania finansowego ED invest S.A. za 2017 rok oraz przeglądu sprawozdania półrocznego 2017 i za trzeci kwartał 2017 roku.